Ünlü Şahsiyetlerden Özlü Sözler

Ziya Paşa Sözleri

Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir. Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektirMilyonla çalan mesned-i izzette ser-efraz. Birkaç kuruşu mürtekibin cây-ı kürektir.İslam imiş devlete pâ-bend-i terakki. Evvel yoğ idi işbu rivâyet yeni çıktı. Milliyyeti nisyan ederek her işimizde. Efkâr-ı Firenge tebaiyyet yeni çıktı.Zulm İle âbâd olanın, âhiri berbâd olur.Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşaneler gördüm. Dolaştım mülk-i islamı bütün viraneler gördüm.İster isen anlamak cihânı, öğrenmeli Avrupa lisânı. Bilmek gerek ordaki fünunu. Terk eyle taassub u cünûnu.Bed-asla necabet mi verir hiç üniforma. Zerduz palan ursan eşşek yine eşşektir.Yorum veya Söz ekleyin.

Ziya Paşa hakkında kısa bilgi
Türk şair, düşünür, devlet adamı(d.1825, ö.1880). Batılılaşma akımını benimsedi. Yeni Osmanlılar Cemiyeti'ne katıldı. Namık Kemal'le birlikte Londra'da Hürriyet gazetesini çıkardı. I. Meşrutiyet döneminde Adana Valisi olarak atandı. Adana'da vefat etti.


Başka Şahsiyetlerden Sözler
Adam Smith Sözleri

Albert Einstein Sözleri

Arthur Schopenhauer Sözleri

Attila İlhan Sözleri

Benjamin Franklin Sözleri

Bill Gates Sözleri

Büyük İskender Sözleri

Charles Bukowski Sözleri

Ernesto Che Guevara Sözleri

Eflatun Sözleri

Friedrich Nietzsche Sözleri

Fyodor Mihailoviç Dostoyevski Sözleri

Isaac Newton Sözleri

İsmet İnönü Sözleri

Jean-Paul Sartre Sözleri

Kanuni Sultan Süleyman Sözleri

Konfüçyüs Sözleri

Mahatma Gandhi Sözleri

Martin Luther King Sözleri

Mehmet Akif Ersoy Sözleri

Hz. Mevlana Sözleri

Namık Kemal Sözleri

Napolyon Bonapart Sözleri

Necip Fazıl Kısakürek Sözleri

Nizamülmülk Sözleri

Oscar Wilde Sözleri

Özdemir Asaf Sözleri

Peyami Safa Sözleri

Pierre-Joseph Proudhon Sözleri

Recep Tayyip Erdoğan Sözleri

Sigmund Freud Sözleri

Sokrates Sözleri

George Soros Sözleri

Stephen Hawking Sözleri

Sun Tzu Sözleri

Thomas Hobbes Sözleri

Victor Hugo Sözleri

William Shakespeare Sözleri

Winston Churchill Sözleri

Woodrow Wilson Sözleri

Ziya Paşa Sözleri