Ünlü Şahsiyetlerden Özlü Sözler

Sigmund Freud Sözleri

Aşık insan delidir.Zayıflıklarımız gücümüzdür.Paranoyak asla tamamen hatalı değildir.Uygarlık, ilk defa bir insanın öfkelenince taş atmak yerine laf atmasıyla başlamıştır.Çocuklar tümüyle egoist varlıklardır. İhtiyaçlarını çok yoğun biçimde hisseder ve karşılamak için acımasızca mücadele ederler.Uygarlık, insanların birbirine karşı duyduğu içgüdüsel düşmanlık sebebiyle mütemadiyen parçalanma tehdidiyle karşı karşıyadır.İnsanın cinsel konulardaki tutumu hayatın bütün alanlarındaki tutumunun prototipidir.Aslında her normal insan ancak ortalama olarak normaldir. Egosunun bu ya da şu kısmı, az ya da çok derecede deliye eşdeğer durumdadır.Bireyin özgürlüğü uygarlığın getirisi değildir. Uygarlık yokken özgürlük çok daha fazlaydı.Bayağı ilerleme var. Ortaçağda olsak beni yakarlardı. Bugün sadece kitaplarımı yakıyorlar.Gençlerin aklı erse; yaşlıların gücü yetse."İd"in uğradığı yere "Ego" da mutlaka gider.Zihin bir buzdağı gibidir. Yalnızca yedide biri suyun üzerinde görülebilir.Şairler ve filozoflar bilinçdışını benden önce keşfettiler. Benim bulduğum bilinçaltını incelemeye yarayan bilimsel yöntemlerdir.Sadizm, kabul edilebilir ama doğru amaç için kullanılmalıdır.Uygarlık hayatın zorunluluklarının yarattığı baskıyla ve içgüdüleri tatmin etmekten vazgeçme pahasına kurulmuştur.Yaşamın amacı ölümdür.Hiç cevaplanmamış o büyük soru ki ben de otuz yıldır insan ruhunu incelememe rağmen cevaplayamadım, şudur: Kadınlar ne ister?Amerika dünya tarihinin en büyük deneyidir. Ama korkarım başarılı bir deney olamayacak.Bir insan bir yere bakıyorsa orada ilgilendiği birşey vardır. Bir insan bir yere hiç bakmıyorsa orada ilgilendiği birşey mutlaka vardır.Rüyalar, biliçaltına giden kral yoludur.İnsan sanılandan çok daha ahlaklıdır ve hayal edilemeyecek derecede ahlaksızdır.İnsan sevince acıya karşı savunmasız kalır.Anatomi kaderdir.Yorum veya Söz ekleyin.

Sigmund Freud hakkında kısa bilgi
(1856-1939)Yahudi kökenli Avusturyalı psikolog. İnsan benliğinin id, ego ve süperego adını verdiği üç bölümden oluştuğunu öne süren psikoanalitik kuramı ortaya attı. Görüşleri hem ilgi hem tepki gördü. Hitler tarafından kitapları yaktırıldı. Almanların Avusturya'yı ele geçirmesi üzerine İngiltere'ye yerleşti.


Başka Şahsiyetlerden Sözler
Adam Smith Sözleri

Albert Einstein Sözleri

Arthur Schopenhauer Sözleri

Attila İlhan Sözleri

Benjamin Franklin Sözleri

Bill Gates Sözleri

Büyük İskender Sözleri

Charles Bukowski Sözleri

Ernesto Che Guevara Sözleri

Eflatun Sözleri

Friedrich Nietzsche Sözleri

Fyodor Mihailoviç Dostoyevski Sözleri

Isaac Newton Sözleri

İsmet İnönü Sözleri

Jean-Paul Sartre Sözleri

Kanuni Sultan Süleyman Sözleri

Konfüçyüs Sözleri

Mahatma Gandhi Sözleri

Martin Luther King Sözleri

Mehmet Akif Ersoy Sözleri

Hz. Mevlana Sözleri

Namık Kemal Sözleri

Napolyon Bonapart Sözleri

Necip Fazıl Kısakürek Sözleri

Nizamülmülk Sözleri

Oscar Wilde Sözleri

Özdemir Asaf Sözleri

Peyami Safa Sözleri

Pierre-Joseph Proudhon Sözleri

Recep Tayyip Erdoğan Sözleri

Sigmund Freud Sözleri

Sokrates Sözleri

George Soros Sözleri

Stephen Hawking Sözleri

Sun Tzu Sözleri

Thomas Hobbes Sözleri

Victor Hugo Sözleri

William Shakespeare Sözleri

Winston Churchill Sözleri

Woodrow Wilson Sözleri

Ziya Paşa Sözleri