Ünlü Şahsiyetlerden Özlü Sözler

Nizamülmülk Sözleri

Birbirine elçi gönderen padişahların bütün maksatları, herkesin içinde açıkladıkladıkları haberleşme ve yazışma değildir. Başka yüzlerce küçük şeyler ve maksatları vardır.Saraydan birçok mektup yazıyorlar. Çok olana saygı olmaz. Mühim bir iş olmadıkça saraydan mektup yazmasınlar.İtaatkar bir hizmetkar üç yüz evlattan iyidir; zira, evlatlar babanın ölümünü, hizmetkar uzun ömrünü ister.İnsanın mükemmelliği ve aklı kızmamasındandır. Eğer kızarsa, kızgınlığının aklına değil, aklının kızgınlığına galip gelmesi lazımdır.Acelecilik, kudretlilerin değil, zayıfların işidir.Din ve padişahlık kardeş gibidirler. Memlekette ne zaman bir karışıklık olsa, dinde de bozukluk olur; kötü din sahipleri baş gösterirler. Ne zaman ki din bozulur, memeleket de karışır, fesatçılar kuvvetlenirler, padişahı güçsüz bırakırlar.Sultanın tacının varlığı vezirlik divitine bağlıdır. Divitin kapağını kapatırsam, onun hükümdarlığı da yok olur.Yükselmiş ve büyük kimseler o makama gelinceye kadar birçok sıkıntı çekmiş olmalıdırlar.Elçiler kusur arayıcıdırlar. Gönderildiği memleket ve padişahında kusur olan ne şeyler olduğuna bakar dururlar ve sonra o padişaha bu kusurlardan dolayı ayıplama va baş kakıncı gelir.Padişah, herhangi bir kimseye büyük bir makam verirse birini gizlice ve makam verdiği kişinin bilmeyeceği şekilde, onun faaliyetlerini bildirmesi için müfettiş olarak görevlendirmelidir.Memlekette olup biteni bilmek padişahın vazifesidir. Yoksa gaflete ve zulme kalkışırlar. Eğer padişah bunu biliyor da çaresine bakmıyorsa, tıpkı onlar gibi zalimdir ve eğer bilmiyorsa gaflete düşmüştür; tembel ve cahildir.Yorum veya Söz ekleyin.

Nizamülmülk hakkında kısa bilgi
(1018-1092) Selçuklu devlet adamı. Alparslan ve Melikşah dönemlerinde vezirlik yaptı. Nizamiye medreselerini kurdurdu. Melikşah'ın isteğiyle devlet yönetimini anlatan Siyasetname adlı eseri yazdı. Haşhaşiler tarafından öldürüldü.


Başka Şahsiyetlerden Sözler
Adam Smith Sözleri

Albert Einstein Sözleri

Arthur Schopenhauer Sözleri

Attila İlhan Sözleri

Benjamin Franklin Sözleri

Bill Gates Sözleri

Büyük İskender Sözleri

Charles Bukowski Sözleri

Ernesto Che Guevara Sözleri

Eflatun Sözleri

Friedrich Nietzsche Sözleri

Fyodor Mihailoviç Dostoyevski Sözleri

Isaac Newton Sözleri

İsmet İnönü Sözleri

Jean-Paul Sartre Sözleri

Kanuni Sultan Süleyman Sözleri

Konfüçyüs Sözleri

Mahatma Gandhi Sözleri

Martin Luther King Sözleri

Mehmet Akif Ersoy Sözleri

Hz. Mevlana Sözleri

Namık Kemal Sözleri

Napolyon Bonapart Sözleri

Necip Fazıl Kısakürek Sözleri

Nizamülmülk Sözleri

Oscar Wilde Sözleri

Özdemir Asaf Sözleri

Peyami Safa Sözleri

Pierre-Joseph Proudhon Sözleri

Recep Tayyip Erdoğan Sözleri

Sigmund Freud Sözleri

Sokrates Sözleri

George Soros Sözleri

Stephen Hawking Sözleri

Sun Tzu Sözleri

Thomas Hobbes Sözleri

Victor Hugo Sözleri

William Shakespeare Sözleri

Winston Churchill Sözleri

Woodrow Wilson Sözleri

Ziya Paşa Sözleri