Ünlü Şahsiyetlerden Özlü Sözler

Namık Kemal Sözleri

Devlet, halkın ne babasıdır, ne hocasıdır, ne vasisidir, ne lalasıdır.İnsan vatanı sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir.Ne sin iledir, ne sal iledir, ne cah iledir, ne mal iledir, beyim ululuk, kemâl iledir.Vatan sevgisinden maksat, toprağa değil, onun üstünde yaşayan insanlara duyulan sevgidir.Köpektir zevk alan seyyad-ı bi insafa hizmetten.İnsan, ne idraksiz mahlûktur! Herkes kimsenin sağ kalmadığını bilir de, kendi öleceğine inanmak istemez.Vatan, bize kılıcımızın ekmeğidir.Kimsenin lütfuna olma tadip, bedeli cevheri hürriyettir.Düşene gülen acıyandan çok bulunur.Gavgâda şehdetle bütün kâm alırız biz. Osmanlılarız can verir nâm alırız biz.Sana senden gelir bir işte 'dâd' lâzımsa. Zaferden ümidin kes gayriden imdad lâzımsa.Yorum veya Söz ekleyin.

Namık Kemal hakkında kısa bilgi
(1840-1888) Türk milliyetçisi, yazar, devlet adamı. Gençliğinde Arapça ve Farsça öğrenerek doğu edebiyatıyla ilgilendi. İbrahim Şinasi ile tanıştıktan sonra Batılı fikirlere yöneldi ve Fransızca öğrendi. Paris'e geçerek Genç Osmanlılara katıldı. Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul'a döndü ancak Abdülhamit'le anlaşayınca önce Girit'e daha sonra da hayatının geri kalanını geçirdiği Midilli'ye sürüldü.


Başka Şahsiyetlerden Sözler
Adam Smith Sözleri

Albert Einstein Sözleri

Arthur Schopenhauer Sözleri

Attila İlhan Sözleri

Benjamin Franklin Sözleri

Bill Gates Sözleri

Büyük İskender Sözleri

Charles Bukowski Sözleri

Ernesto Che Guevara Sözleri

Eflatun Sözleri

Friedrich Nietzsche Sözleri

Fyodor Mihailoviç Dostoyevski Sözleri

Isaac Newton Sözleri

İsmet İnönü Sözleri

Jean-Paul Sartre Sözleri

Kanuni Sultan Süleyman Sözleri

Konfüçyüs Sözleri

Mahatma Gandhi Sözleri

Martin Luther King Sözleri

Mehmet Akif Ersoy Sözleri

Hz. Mevlana Sözleri

Namık Kemal Sözleri

Napolyon Bonapart Sözleri

Necip Fazıl Kısakürek Sözleri

Nizamülmülk Sözleri

Oscar Wilde Sözleri

Özdemir Asaf Sözleri

Peyami Safa Sözleri

Pierre-Joseph Proudhon Sözleri

Recep Tayyip Erdoğan Sözleri

Sigmund Freud Sözleri

Sokrates Sözleri

George Soros Sözleri

Stephen Hawking Sözleri

Sun Tzu Sözleri

Thomas Hobbes Sözleri

Victor Hugo Sözleri

William Shakespeare Sözleri

Winston Churchill Sözleri

Woodrow Wilson Sözleri

Ziya Paşa Sözleri