Ünlü Şahsiyetlerden Özlü Sözler

İsmet İnönü Sözleri

Büyük devletlerle ilişki kurmak, ayı ile yatağa girmeye benzer.Resmi hizmet yolunun en büyük mükafatı, resmi hizmetten ayrıldıktan sonra milletten sevgi görmektir.Sizi aç bıraktım ama babasız bırakmadım.Bir ülkede namus sahipleri, en az şer ehli kadar cesur olmadıkça, o memleket mutlaka batar!Gerekirse yeni bir dünya kurulur ve Türkiye de orada yerini bulur.Hiçbir ülke yoktur ki kendi içinde bizimki kadar çok hain yetiştirmiş olsun.Bizim inkılabımızın bu memlekette görülen bir çok ıslahat teşebbüslerinden en baş ayrımlarından biri kadınlığa verdiğimiz mevki ve kadın haklarını tanımakta gösterdiğimiz isabettir. Türk inkılabı denildiği vakit bunun kadının kurtuluş inkılabı olduğu beraber söylenecektir.Eşkiyanın gece ne yapacağı belli olmaz.İktidarda kalmak değil; itibarda kalmak önemlidir.Ben her devre yeni bir hayata başlar gibi başlarım.Hiç bir şey için aşırı endişe etmeyin. Bakarsınız yarın ya deve ya deveci ya da üstündeki hacı ölebilir.Bir sergüzeştînin bir kez başarması, onun sergüzeştîliğini ortadan kaldırmaz.Savaşın başında bir hata, bazen sonuna kadar sizi takip eder.Avrupa bütünleşmesi projesi beşeriyet tarihi boyunca insan zekâsının vücuda getirdiği en cesur eserdir.Yorum veya Söz ekleyin.

İsmet İnönü hakkında kısa bilgi
Türk Devlet Adamı (d.1884 - ö.1973). Harp Akademisini birincilikle bitirdi. Kurtuluş Savaşı’nda I. ve II. İnönü Muharebeleri’ni yönetti. Lozan Barış Görüşmeleri’nde Türkiye’yi temsil etti. Cumhuriyet’in kurulmasından sonra Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulundu.


Başka Şahsiyetlerden Sözler
Adam Smith Sözleri

Albert Einstein Sözleri

Arthur Schopenhauer Sözleri

Attila İlhan Sözleri

Benjamin Franklin Sözleri

Bill Gates Sözleri

Büyük İskender Sözleri

Charles Bukowski Sözleri

Ernesto Che Guevara Sözleri

Eflatun Sözleri

Friedrich Nietzsche Sözleri

Fyodor Mihailoviç Dostoyevski Sözleri

Isaac Newton Sözleri

İsmet İnönü Sözleri

Jean-Paul Sartre Sözleri

Kanuni Sultan Süleyman Sözleri

Konfüçyüs Sözleri

Mahatma Gandhi Sözleri

Martin Luther King Sözleri

Mehmet Akif Ersoy Sözleri

Hz. Mevlana Sözleri

Namık Kemal Sözleri

Napolyon Bonapart Sözleri

Necip Fazıl Kısakürek Sözleri

Nizamülmülk Sözleri

Oscar Wilde Sözleri

Özdemir Asaf Sözleri

Peyami Safa Sözleri

Pierre-Joseph Proudhon Sözleri

Recep Tayyip Erdoğan Sözleri

Sigmund Freud Sözleri

Sokrates Sözleri

George Soros Sözleri

Stephen Hawking Sözleri

Sun Tzu Sözleri

Thomas Hobbes Sözleri

Victor Hugo Sözleri

William Shakespeare Sözleri

Winston Churchill Sözleri

Woodrow Wilson Sözleri

Ziya Paşa Sözleri