Ünlü Şahsiyetlerden Özlü Sözler

Napolyon Bonapart Sözleri

Dünyaya hükmeden şey hayalgücüdür.Taht, kadife bir kaplı bir sandalyeden başka birşey değildir.Büyüklükte ben Fatih Sultan Mehmet'in çırağı bile olamam, çünkü ben, kılıçla zapt ettiğim yerleri henüz hayattayken geri vermiş bir bedbahtım. Fatih ise fethettiği yerleri nesilden nesle intikal ettirmenin sırrına ermiş bir bahtiyardır.Korkmanız gereken sizinle aynı fikirde olmayanlar değildir. Asıl, sizinle aynı fikirde olmadığı halde bunu söyleyecek cesareti olmayanlardan korkun.Bir resim bin kelimeye bedeldir.İnsanları zaaflarını kullanarak yönetmek, erdemlerini kullanarak yönetmekten daha kolaydır.Fırsat olmadan yetenek hiçbir şeydir.İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını sereflendiren bir meziyet vardir. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler.Hayatta başarılı olmak istiyorsanız her türlü sözü verin ama hiçbirini tutmayın.İnsan, haklarından ziyade menfaatleri için azimle dövüşür.Bir hırsız vardır ki insanın en değerli şeylerini çaldığı halde kanun ona dokunmaz: Zaman.Tarih, herkesin inandığı bir masaldır.Yenilmekten korkanın hezimeti garantidir."İmkansız", yalnızca aptalların sözlüğünde olan bir sözcüktür.Din, fakirlerin zenginleri katletmesini önlemek içindir.Yeryüzünde yalnız bir devlet olsaydı, başkenti İstanbul olurdu.Önder, ümit sarrafı demektir.Yorum veya Söz ekleyin.

Napolyon Bonapart hakkında kısa bilgi
(1769-1821) Fransız asker ve devlet adamı. Gençliğinde pek çok zorluk yaşadı. Fransız Devrimi'nden sonra kraliyet yanlılarının isyanlarını başarıyla bastırarak orduda yükseldi. Mısır seferini yönetti. Fransa'da iktidarını sağlamlaştırarak 1804 yılında kendini imparator ilan etti. İngiltere ve müttefiklerine savaş açarak Avrupa'nın çoğunu fethetti. Rusya seferi büyük yenilgiyle sonuçlandı. Waterloo Savaşı'nda İngilizlere yenilince teslim oldu. Sürgünde öldü.


Başka Şahsiyetlerden Sözler
Adam Smith Sözleri

Albert Einstein Sözleri

Arthur Schopenhauer Sözleri

Attila İlhan Sözleri

Benjamin Franklin Sözleri

Bill Gates Sözleri

Büyük İskender Sözleri

Charles Bukowski Sözleri

Ernesto Che Guevara Sözleri

Eflatun Sözleri

Friedrich Nietzsche Sözleri

Fyodor Mihailoviç Dostoyevski Sözleri

Isaac Newton Sözleri

İsmet İnönü Sözleri

Jean-Paul Sartre Sözleri

Kanuni Sultan Süleyman Sözleri

Konfüçyüs Sözleri

Mahatma Gandhi Sözleri

Martin Luther King Sözleri

Mehmet Akif Ersoy Sözleri

Hz. Mevlana Sözleri

Namık Kemal Sözleri

Napolyon Bonapart Sözleri

Necip Fazıl Kısakürek Sözleri

Nizamülmülk Sözleri

Oscar Wilde Sözleri

Özdemir Asaf Sözleri

Peyami Safa Sözleri

Pierre-Joseph Proudhon Sözleri

Recep Tayyip Erdoğan Sözleri

Sigmund Freud Sözleri

Sokrates Sözleri

George Soros Sözleri

Stephen Hawking Sözleri

Sun Tzu Sözleri

Thomas Hobbes Sözleri

Victor Hugo Sözleri

William Shakespeare Sözleri

Winston Churchill Sözleri

Woodrow Wilson Sözleri

Ziya Paşa Sözleri